با ما همراه باشید

ویزای تجاری شنگن

ویزا انواع مختلفی دارد که براساس هدف اعلام شده از سوی شما و ارائه مدارک برای اثبات آن صادر می‌شود.

یکی از ویزاهای رایج عبارت است از ویزای تجاری که عبارت است از مدرکی که ضمیمه گذرنامه شما می‌شود و نشان می‌دهد که یکی از نمایندگان دولت آن کشور در سفارتخانه یا کنسولگری‌، درخواست شما مبنی بر ورود به کشور متبوع خود را بررسی و تشخیص داده است که شما دارای شرایطی هستید که برای هدفی خاص به آن کشور وارد می‌شوید.

تجار محترم می توانند با داشتن دعوتنامه تجاری از یکی از کشور های حوزه شینگن جهت اخذ ویزای تجاری شنگن و سفر به تمامی کشورهای عضو پیمان اروپا اقدام نمایند.

مطالب مرتبط :

دعوتنامه تجاری چیست ؟

دعوتنامه توریستی چیست ؟

دعوتنامه کاری چیست ؟

دعوتنامه پزشکی چیست ؟

دعوتنامه نمایشگاهی چیست ؟

نحوه اخذ ویزا تجاری
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای شنگن
۱۲ دلیل اصلی رد شدن ویزای شینگن
ویزای کار ایتالیا