با ما همراه باشید

آموزش

قوانین اعتبارسنجی (Validation) در لاراول

این قوانین به عنوان روش‌هایی برای کنترل اطلاعات ارسالی کاربران که از قبل روی فیلدها اعمال شده، در لاراول بکارگرفته می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با این قوانین یا rules با ما همراه باشید:

توجه دارید که این قوانین همواره به صورت زیر به کنترلر یا اعتبارسنج ما اعمال خواهند شد:

accepted

فیلدی که زیرنظر این قانون کنترل می‌شود باید مقادیر yes, on, 1‌ یا true را بپذیرد تا مورد تایید باشد. از این اعتبارسنجی معمولا برای بخش «تایید قوانین و سیاست‌های سایت» استفاده می‌شود.


after:date

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید مقداری را به عنوان تاریخ ارسال کند که بعد از تاریخ موجود در date باشد. توجه داشته باشید که با اعمال این قانون، date به تابع پی اچ پی strtotime ارسال می‌شود. به نمونه‌ی زیر توجه کنید:

'start_date' => 'required|date|after:tomorrow'

بجای ارسال رشته‌ای date برای strtotime می‌تواون یک فیلد دیگر را برای مقایسه ارسال کرد. مثلا در مثال زیر بررسی می‌شود که آیا تاریخ فیلد start_date از تاریخ فیلد finish_date عقب‌تر است یا نه؟ درصورتیکه بزرگتر نباشد خطا ارسال خواهد خواهد شد:

'finish_date' => 'required|date|after:start_date'

after_or_equal:date

از این قانون دقیقا مشابه قانون فوق است با این تفاوت که مقادیر مساوی را برای تاریخ می‌پذیرد.


alpha

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید شامل کاراکترهای حروف الفبا باشد.


alpha_dash

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید کاراکترهای شامل حروف و عدد، علامت (-) و یا آندرلاین (ـ) باشند.


alpha_num

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید شامل کاراکترهای حروفی-عددی باشد.


array

فیلدی که از این قانون استفاده می‌کند باید یک آرایه‌ی PHP باشد.


before:date

دقیقا مشابه قانون after است با این تفاوت که تاریخ ارسالی باید کوچکتر از تاریخ date باشد.


before_or_equal:date

این قانون دقیقا مشابه after_or_equal است با این تفاوت که تاریخ ارسالی باید کوچکتر یا مساوی date باشد.


between:min, max

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید سایزی بین mix و max داشته باشد. رشته‌ها، اعداد و فایل‌ها بر اساس قانون size که در ادامه توضیح داده خواهد شد بررسی می‌شوند.


boolean

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید به عنوان یک مقدار بولین باشد. ورودی‌هایی که می‌پذیرد برابر است با:‌ true, false, 0, 1 و همچنین “1” و “0”.


confrimed

از این قانون برای مچ کردن اطلاعات استفاده می‌شود. مثلا اگر یک فیلد به نام password داشته باشیم اگر قانون confirmed روی فیلد password اعمال شود، یک فیلد دیگر به نام password_confirmation باید در فرم وجود داشته باشد تا تطابق بررسی شود.


date

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید یک تاریخ صحیح (یک تاریخ با فرمت نگارشی مطابق با تابع strtotime) ارائه دهد.


date_format:format

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید از format برای درج تاریخ استفاده کند. درنظر داشته باشید که باید از date یا date_format برای اعتبارسنجی تاریخ استفاده کنید و نمی‌توانید هر دو آنها را به صورت همزمان اعمال کنید.


different:field

با بکارگیری این قانون، باید فیلد موردنظر مقداری متفاوت از field داشته باشد (برای همواره متفاوت بودن دو فیلد استفاده می‌شود).


digits:value

با بکارگیری این قانون، فیلد موردنظر باید همواره عددی و طول آن دقیقا برابر value باشد.


digits_between:min,max

با بکارگیری این قانون، فیلد موردنظر باید همواره مقداری بین mix و max داشته و از نوع عددی باشد.


dimensions

از این قانون برای کنترل فیلد تصاویر استفاده می‌شود که محدوده‌ی بین ابعاد یک عکس را می‌توان توسط سایر پارامترهای زیر تعیین کرد:

'avatar' => 'dimensions:min_width=100,min_height=200'

همچنین درنظر داشته باشید که قیود قابل استفاده در این قانون به شرح زیر هستند:

min_width, max_width, min_height, max_height, width, height, ratio

قید ratio به عنوان یک نسبت معادل تقسیم عرض به طول می‌باشد. که برای نمایش آن می‌توان از 3/2 یا 1.5 استفاده کرد:

'avatar' => 'dimensions:ratio=3/2'

نکته‌ی بسیار مهم: این قانون به چندین آرگومان نیاز دارد. همچنین ممکن است از متد Rule:dimensions برای اعمال مستقیم محدودیت‌ها استفاده کرد:

use Illuminate\Validation\Rule;

Validator::make($data, [
  'avatar' => [
    'required',
    Rule::dimensions()->maxWidth(1000)->maxHeight(500)->ratio(3 / 2),
  ],
]);

distinc

این قانون برای حالتی که با آرایه‌ها کار می‌کنیم بسیار مفید است. فیلدهایی که از این قانون تبعیت می‌کنند همواره نباید هیچگونه مقدار مشابه‌ای داشته باشند:

'foo.*.id' => 'distinct'

email

با بکارگیری این قانون، فیلد موردنظر باید به صورت آدرس ایمیل باشد.


exists:table,column

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند باید همواره در جدول و با عنوان ستون مشخص در دیتابیس وجود داشته باشد.

یک مثال کاربردی:

'state' => 'exists:states'

در قانون بالا بررسی می‌کنیم که آیا جدول موردنظر وجود دارد یا خیر؟

همچنین با استفاده از دستور زیر بررسی می‌‎کنیم که آیا جدول موردنظر به همراه نام ستون موردنظر وجود دارد یا خیر؟

'state' => 'exists:states,abbreviation'

گاهی نیاز داریم که یک دیتابیس خاص را بر اساس اتصالات پایگاه داده مشخص کنیم برای اینکار از نام جدول به همراه اسم کانکشن با استفاده از علامت . استفاده می‌کنیم:


'email' => 'exists:connection.staff,email'

همچنین می‌توان از کوئری‌ها برای شخصی‌سازی استفاده کرد. ممکن است شما از کلاس Rule استفاده کنید:

use Illuminate\Validation\Rule;

Validator::make($data, [
  'email' => [
    'required',
    Rule::exists('staff')->where(function ($query) {
      $query->where('account_id', 1);
    }),
  ],
]);

file

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید همواره یک فایل با آپلود موفقیت آمیز باشد.


filled

فیلدی که با این قانون کنترل می‌شود همواره باید مقدار داشته باشد.


image

فیلدی که از این قانون تبعیت می‌کند باید عکس با فرمت jpeg, png, bmp, gif‌ و svg باشد.


in:foo,bar,...

فیلدی که زیر نظر این قانون کنترل می‌شود باید همواره شامل لیستی از مقادیر انتخابی باشد. از این قانون اغلب به صورت مستقیم بهره می‌بریم.  توجه داریم که در صورت زیاد بودن مقادیر که با کاما , از هم جدا شده اند باید همواره از تابع implode استفاده کرد:

'field' => 'required|in:' . implode(',', $this->allslots),

به مثال زیر توجه کنید:

use Illuminate\Validation\Rule;

Validator::make($data, [
  'zones' => [
    'required',
    Rule::in(['first-zone', 'second-zone']),
  ],
]);

in_array:anotherfield

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید در مقادیر anotherfield موجود در یک آرایه، وجود داشته باشد. مثلا شما فرض کنید یک آرایه دارید که درون آن ۲۰ رشته است و می‌خواهید ورودی یک فیلد بگونه‌ای باشد که درون یکی از این ۲۰ مقدار همواره وجود داشته باشد.


integer

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید یک مقدار صحیح باشد.


ip

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید یک IP address باشد.


ipv4

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید یک IPv4 address باشد.


ipv6

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید یک IPv6 address باشد.


json

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید یک رشته‌ی json مورد تایید باشد.


max:value

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند باید مقداری برابر یا کمتر از value داشته باشد. رشته‌ها، اعداد و فایل‌ها در قانون size نیز بررسی می‌شوند.


mimetypes:text/plain,...

فایلی که تحت این قانون کنترل شود باید MIME Type آن برابر مقدار روبه‌روی این قانون باشد:

'video' => 'mimetypes:video/avi,video/mpeg,video/quicktime'

mimes:foo,bar,...

فایلی که تحت این قانون کنترل می‌شود باید MIME type آن مطابق با یکی از پسوندهایی که در روبه‌روی آن نوشته می‌شود، باشد.

یک مثال ساده و کاربری:

'photo' => 'mimes:jpeg,bmp,png'

برای دستیابی به لیست کاملی از MIME Type ها می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.


min:value

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند باید همواره کمتر از مقدار value نباشد.


nullabe

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند می‌تواند null باشد.


not_in:foo,bar,...

دقیقا عکس in:foo,bar, عمل می‌کند. با این قانون فیلد نباید شامل مقادیر موجود در لیست باشد.


numeric

با استفاده از این قانون باید فیلد موردنظر همواره عددی باشد.


present

فیلدی که این قانون را می‌پذیرد باید همواره داده‌ی ورودی را داشته باشد اما اگر خالی باشد هم مشکلی پیش نمی‌آید!


regex:pattern

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید مقدار آن برابر Regular Expression یا عبارات با قاعده مشخص باشد.


 required

فیلدی که از این قانون تبعیت کند باید همواره داده داشته باشد و نمی‌تواند خالی باشد. توجه داشته باشید که یک فیلد در صورتیکه هر یک از موارد زیر را شامل شود به عنوان یکی فیلد خالی شناخته خواهد شد:

 • مقدار null داشته باشد
 • مقدار آن رشته خالی باشد
 • مقدار آن یک آرایه خالی یا شیء countable خالی باشد
 • مقدار آن یک فایل بدون مسیر مشخص باشد

required_if:anotherfield,value,...

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید خالی نباشد درصورتیکه فیلد anotherfield دارای مقدار value باشد. یعنی به صورت یک شرط عمل می‌کند. به مثال زیر توجه کنید. در این مثال دو select لیست داریم که دارای مقادیری هستند. یکی به عنوان مجموعه و دیگری تحت عنوان زیرمجموعه شناخته می‌شود:

<select id="category" name="category">
      <option value="a">Option A</option>
      <option value="b">Option B</option>
      <option value="c">Option C</option>
      <option value="d">Option D</option>
      <option value="e">Option E</option>
      <option value="f">Option F</option>
  </select>

  <select id="subcategory" name="subcategory">
      <option value="a">Suboption A </option>
      <option value="b">Suboption B </option>
      <option value="c">Suboption C </option>
      <option value="d">Suboption D </option>
      <option value="e">Suboption E </option>
  </select>

حال می‌خواهیم از شرط required_if استفاده کرده و بگوییم پر کردن یا انتخاب کردن فیلد subcategory تنها در صورتیکه یکی از مقادیر فیلد category انتخاب شود امکان پذیر است. به عبارت دیگر اگر فیلد موردنظر دارای مقدار مشخصی باشد همواره فیلد subcategory به صورت required خواهد بود.


required_unless:anotherfield,value,...

 این قانون دقیقا عکس قانون required_if کار می‌کند. بدین صورت که اگر یک فیلد (anotherfield) دارای یک مقدار مشخص (value) باشد آنگاه آن فیلد می‌تواند خالی باشد. در واقع تفاوت بین if و unless در این است که اگر شرط صدق کند دستور های داخل if اجرا شده و اگر شرط صدق نکند دستورهای درون unless اجرا خواهند شد.


required_with:foo,bar,...

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره required خواهد بود اگر فقط و فقط مقادیر مشخصی برای آن در نظر گرفته شود که این مقادیر می‌تواند به صورت foo, bar و … باشد.


required_without:foo,bar,...

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره به صورت required خواهد بود اگر و فقط اگر هر یک از مقادیر انتخابی برابر مقادیر مشخص نباشد. در اینجا مقادیر فرضی foo, bar… در نظر گرفته شده‌اند (حالت OR دارد).


required_without_all:foo,bar,...

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره required خواهد بود اگر و فقط اگر همه‌ی مقادیر مشخص شده وجود نداشته باشند (حالت AND دارد).


 same:field

هنگامیکه از این قانون استفاده شود، همواره field انتخاب شده باید با قوانین موجود در فیلدی که این قانون روی آن وضع شده است برابر باشد.


size:value

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند باید همواره سایز آن برابر value باشد. برای داده‌های رشته‌ای این value نمایانگر تعداد کاراکترهاست. برای داده‌های عددی این مقدار نمایانگر یک مقدار عدد صحیح است. برای آرایه‌ها این مقدار بیانگر count هر آرایه است (تعداد آرایه‌های موجود در آن). برای فایل‌‌ها این مقدار برابر سایز فایل بر حسب KB یا کیلوبایت است.


string

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند باید همواره از نوع استرینگ یا رشته باشد. در صورتیکه بخواهید این فیلد مقدار null‌ نیز بپذیرد همواره باید شما قانون nullable را روی آن نیز اعمال کنید.


timezone

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند باید همواره یک timezone‌ دقیق باشد. این timezone دقیق بر اساس تابع timezone_identifiers_list تنظیم شده است.


unique:table,column,except,idColumn

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید یک مقدار یکتا را بر اساس نام جدول تعیین می‌کند.

به عنوان مثال می‌خواهیم برای یک ستون خاص (در این مثال نام ستون email_address است) مقدار unique همواره ثبت کنیم:

'email' => 'unique:users,email_address'

گاهی ممکن است بخواهیم کل دیتابیس را تغییر داده و برای یک دیتابیس خاص و جدول موردنظر و در نهایت ستونی انتخابی دستور unique را اعمال کنیم:

'email' => 'unique:connection.users,email_address'

حال فرض کنید یک فرم برای بروزرسانی پروفایل کاربران در اختیار دارید. درون این فرم فیلدهای نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تماس وجود دارد. از قبل فیلد ایمیل را به صورت Unique در دیتابیس تعریف کرده‌ایم. حال اگر بخواهیم درون این فرم مثلا نام و نام خانوادگی کاربر را ادیت کرده و دکمه‌ی ذخیره را بفشاریم، با خطای:‌ این ایمیل قبلا ثبت شده است مواجهه خواهیم شد. حال برای برطرف کردن این خطا باید ID این رکورد را برای فیلد email درآورده و خاصیت یکتایی را از آن برداریم. با انجام اینکار در صورت بروزرسانی هر یک از فیلدها یکتایی email بررسی نخواهد شد. بنابراین داریم:

Validator::make($data, [
  'email' => [
    'required',
    Rule::unique('users')->ignore($user->id),
  ],
]);

همانطور که ملاحظه می‌کنید در مثال بالا به جای علامت | از آرایه به همراه علامت , استفاده کرده‌ایم. همچنین اگر جدول شما فیلد خارجی داشت باید آن را به متد ignore اضافه کنید:

'email' => Rule::unique('users')->ignore($user->id, 'user_id')

علاوه بر این می‌توان از قیود کوئری‌ها برای شخصی‌سازی استفاده کرد:

'email' => Rule::unique('users')->where(function ($query) {
  $query->where('account_id', 1);
})

 url

فیلدی که از این قانون پیروی می‌کند همواره باید یک url و آدرس اینترنتی معتبر باشد.

تبلیغات

آموزش تایپ

آموزش تایپ سریع

آموزش تایپ سریع

تایپ ۱۰ انگشتی یا تایپ سریع (Touch Typing) مهارتی است که به شما امکان تایپ متون را بدون نگاه کردن به صفحه‌کلید می‌دهد، شاید بارها در زندگی روزمره یا محل کار خود افرادی را دیده باشید که با سرعت باور نکردنی و مهم‌تر از آن بدون نگاه کردن به کیبورد در حال تایپ کردن یک متن هستند، اگر شما نیز دوست دارید روش صحیح تایپ ده انگشتی را بیاموزید تا انتهای این آموزش با ما باشید، در این مقاله سعی داریم به صورت کاملا عملی و تخصصی کامل‌ترین روش تایپ سریع را به شما آموزش دهیم.

راهنمای کامل تایپ سریع ده‌انگشتی (آموزش تصویری)

شاید در قدم اول تصور کنید با کاری بسیار سخت و غیر ممکن رو به رو هستید، اما باید به شما بگوییم اصلا این‌گونه نیست، تنها با کمی تمرین و صرف وقت می‌توانید در این زمینه حرفه‌ای شده و حتی از آن کسب درآمد نیز داشته باشید!

چرا باید تایپ سریع را بیاموزیم؟

مطمئنا در هر سن و سال و حرفه‌ای مشغول به فعالیت باشید، تایپ سریع یکی از مواردی است که به صورت روزمره به آن احتیاج پیدا خواهید کرد، نامه‌نگاری‌ها، چت‌های روزمره‌، مکاتبات اداری و… همه و همه از جمله مواردی هستند که لزوم آشنایی با تایپ نسبتا سریع در آن‌ها حس می‌شود.

همچنین ممکن است شما با سرعت مناسبی توانایی تایپ کردن داشته باشید اما اصول صحیح تایپ یا دقت مورد نیاز برای این‌کار را نداشته باشید، از جمله موارد مهمی که در تایپ کمک زیادی به شما می‌کند نحوه‌ی قرار گرفتن دست و انگشتان روی صفحه کلید است، این مورد به ظاهر کوچک علاوه بر اینکه دقت و سرعت تایپ شما را بهبود می‌بخشد، از نظر ارگونومیک نیز اثر بخش بوده و کیفیت تایپ شما را افزایش دهد.

حال که دانستیم چرا باید این مهارت را بیاموزیم وقت آن است که به صورت عملی و قدم به قدم تایپ ۱۰ انگشتی را با هم تمرین کنیم، برای شروع کار با حروف انگلیسی وارد عمل می‌شویم، شما پس از اینکه نحوه‌ی تایپ با کیبورد انگلیسی را آموختید به راحتی می‌توانید آن را به حروف فارسی نیز تعمیم داده و در هر دو مورد از مهارت خود استفاده کنید.

نحوه‌ی قرارگیری دست‌ها هنگام تایپ روی صفحه‌کلید

مهم‌ترین نکته‌ای که باید هنگام تایپ در نظر داشته باشید، نحوه‌ی صحیح قرارگیری دست‌های شما روی کیبورد است، برای این منظور سعی کنید مچ دستان شما روی میز قرار گرفته و انگشتانتان را به نرمی روی صفحه کلید قرار دهید، برای فهم بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید:

راهنمای کامل تایپ سریع ده‌انگشتی (آموزش تصویری)

همانگونه که در تصویر مشخص شده، نباید فشاری روی مچ دستان شما وجود داشته باشد، انگشتان شما باید به راحتی حرکت کنند، ضمن اینکه دستتان نباید تحت فشار باشد، سعی کنید دستان خود را به نرمی روی دکمه‌های کیبورد حرکت داده و مطمئن شوید تحت فشار نیستند.

نحوه‌ی صحیح قرارگیری انگشت‌ها در تایپ سریع

اگر به دقت کیبورد خود را نگاه کنید، دو برآمدگی کوچک روی کلیدهای F و J مشاهده خواهید کرد، این دو برآمدگی به شما کمک می‌کنند بدون نگاه کردن به صفحه‌کلید محل قرارگیری دکمه‌ها را تشخیص دهید، برای شروع تایپ سریع باید انگشت اشاره‌ی دست راست خود را روی دکمه‌ی J و انگشت اشاره‌ی دست چپ خود را روی دکمه‌ی F قرار دهید، لطفا تصویر را مشاهده کنید:

راهنمای کامل تایپ سریع ده‌انگشتی (آموزش تصویری)

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، با قرار دادن انگشت‌های اشاره روی دکمه‌های مشخص، سایر انگشتان شما نیز به ترتیب روی دکمه‌های کناری قرار خواهند گرفت، اولین مرحله برای شروع تایپ دو انگشتی جایگذاری صحیح این انگشتان روی دکمه‌های مشخص شده است، برای تمرین انگشتانتان را روی این دکمه‌ها گذاشته و سعی کنید با توجه به برآمدگی دکمه‌های F و J بدون نگاه کردن به صفحه‌کلید، محل صحیح قرارگیری سایر انگشتانتان را نیز پیدا کنید.

در این حالت علاوه‌بر اینکه به تمامی کلیدهای کیبورد دسترسی خواهید داشت، دستان شما باید کاملا راحت بوده و انگشتانتان بتوانند به راحتی حرکت کنند، اگر تا به حال از تمام انگشتان خود برای تایپ استفاده نمی‌کردید سعی کنید از الان به بعد این کار را انجام دهید، شاید در ابتدا کمی برایتان سخت باشد، اما این اطمینان را به شما می‌دهیم که با تمرین و طی چند روز آینده به راحتی به این حالت تایپ عادت کرده و خواهید توانست اولین قدم‌هایتان را برای کسب مهارت تایپ سریع بردارید.

پس از اینکه با محل قرارگیری کلیدهای ردیف وسط آشنا شدید، وقت آن است که به سراغ سایر دکمه‌های کیبورد برویم، پس تصویر زیر را به دقت نگاه کنید: 

راهنمای کامل تایپ سریع ده‌انگشتی (آموزش تصویری)

با توجه به تصویر بالا متوجه خواهید شد که صفحه‌کلید به ۸ ناحیه‌ی اصلی تقسیم شده است، برای تایپ این حروف باید ۴ انگشت هر دو دستتان را (منهای انگشت شست) به‌کار بگیرید، وظیفه انگشت شست در هر دو دست زدن کلید فاصله (Space) است، اگر به درستی انگشتان خود را روی دکمه‌هایی که در بالا گفتیم قرار داده باشید مطمئنا انگشت شست هر دو دستتان روی کلید Space قرار گرفته است (از این موضوع می‌توانید برای بررسی جایگیری صحیح سایر انگشتانتان نیز استفاده کنید)

راهنمای کامل تایپ سریع ده‌انگشتی (آموزش تصویری)

همانطور که در تصویر بالا نیز به وضوح مشخص است، انگشت شست تنها وظیفه‌ی فشردن کلید Space را دارد، به همین دلیل است که در تمامی صفحه‌کلیدها دکمه‌ی Space بزرگ‌تر و پهن‌تر از سایر کلیدهای کیبورد است و با هر دو انگشت می‌توانید به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

این نکته را به یاد داشته باشید که همیشه باید یکی از انگشتان شست شما روی این کلید قرار داشته و هیچگاه به طور همزمان هر دو انگشت را از روی کلید Space برندارید.

حال که با نحوه‌ی کار کلیدهای اصلی کیبورد آشنا شدیم وقت آن است که روش استفاده از سایر دکمه‌ها را نیز بشناسیم، پس توجه‌تان را به تصویر پایین جلب می‌کنیم:

راهنمای کامل تایپ سریع ده‌انگشتی (آموزش تصویری)

همانطوری که در تصویر مشاهده می‌کنید، باید با استفاده از انگشتان کوچک کناری سایر دکمه‌های فرعی کیبورد را مدیریت کنید و آن‌ها را نیز پوشش دهید، فشردن کلیدهایی مانند Shift، Enter، Tab، Alt و Caps Lock از جمله وظایفی است که برعهده‌ی انگشت کوچک شما خواهد بود.

مجددا تاکید می‌کنیم، شاید در وهله‌ی اول این کار (تایپ با ۱۰ انگشت) کمی سخت به نظر برسد و حتی در ابتدا سرعت شما را کاهش دهد، اما مطمئن باشید با گذشت زمین و تمرین فراوان نه تنها احساس راحت‌تری خواهید داشت بلکه سرعت تایپتان نیز به طرز فوق‌العاده‌ای افزایش خواهد یافت.

ادامه مطلب

زبان انگلیسی

پرکاربردترین عبارات تجاری به زبان انگلیسی

پرکاربردترین عبارات برای شروع جلسه

ملاقات افراد برای اولین بار

(We’ve emailed many times but/ We’ve spoken on the phone but) it’s so nice to finally meet you (face to face).

(ما خیلی از طریق ایمیل باهم در ارتباط بودیم اما/ خیلی تلفنی صحبت کردیم اما) خیلی خوشحالم که ملاقاتت کردم (رودررو)

You must be (name).

تو باید (اسم شخص) باشی.

Here’s my business card.

بفرمایید کارت ویزیتم

صحبت کوتاه در ابتدای جلسه

Did you have any trouble finding us?/ Did you have any trouble getting here?

برای پیدا کردن ما با مشکل مواجه شدید/ برای امدن به اینجا با مشکل مواجه شدید؟

How was your journey?/ How was your flight?

تعطیلات چطور بود؟ پروازتون چطور بود؟

Is this your first time (here) in (name of place)?

اولین بارتان هست که به اینجا (نام مکان) می آیید؟

Nice day/ Lovely day/ Horrible weather/ Rather hot/ A bit humid (today), isn’t it?

روز خوبی است/ روز دوست داشتنی است/ آب و هوای خوبی نیست/ نسبتا گرم/ هوا (امروز) کمی مرطوبه/ اینطور نیست؟

پایان مکالمه کوتاه و پرداختن به عبارات مربوط به تجارت

عبارات مورد استفاده برای عوض کردن بحث

Well (then),…/ Okay (then),…/ Right (then),…/ So,…/ Anyway,…/ Anyhow,…

بسیار خوب (سپس)/ اوکی (سپس)/ درسته (سپس)/ بنابراین/ به هرحال/ در هر صورت

صحبت کوتاه در رابطه با موضوعات مورد علاقه

…I’d love to chat more, but…

… دوست دارم بیشتر با شما صحبت کنم اما …

…you must tell me more about that later, but…

بعدا بیشتر باهم در این زمینه صحبت می کنیم اما ….

…it’s been lovely to catch up, but…

… به نظر دوست داشتنی می رسد اما ….

دلیل آوردن برای پایان دادن به مکالمه

…we have a lot to get through today, so…

…. امروز باید به موارد زیادی بپردازم بنابراین…

…we have to be out of here by 12, so…

… باید ۱۲ اینجا را ترک کنم. بنابراین…

…I have another meeting at 11, so…

…. من ساعت ۱۱ یک جلسه دیگری دارم پس…

پرداختن به عبارات مربوط به تجارت

… let’s get down to business/ I think we should make a start/ shall we get started…

بیایید به تجارت بپردازیم/ فکر می کنم که باید شروع کنیم/ آیا می توانیم شروع کنیم…

زبان مورد استفاده در پیشنهاد دادن و واکنش سریع

…, if you don’t mind/ if that’s okay (with you).

…، اگر برایت مشکلی ندارد/ اگر (از نظر شما) ایرادی ندارد

پاسخ به موضوعات مربوط به تجارت

Of course./ Sure. (Let’s.)

البته/ قطعا (بیایید) (منظور شروع انجام کار است)

زبان مودبانه مورد استفاده در شروع جلسه

Thanks for coming (all the way here/ so far) today (so early in the morning/ on such a cold day).

ممنون که امروز تشریف آوردید (این همه راه را آمدید/ تا اینجا) (صبح خیلی زود/ در چنین روز سردی)

عملیات و اقدامات مربوط به جلسه

صحبت درمورد دستور کار

Does everyone have a copy of the agenda?

آیا همه برنامه دستور کار را دارند؟

معرفی موضوعات جلسه

As you (all/ should/ probably/ might) know,…

همانطور که (همه/باید/شاید/ممکن است) می دانید،…

As I wrote in my email (yesterday/ about this meeting/ sending the agenda),…

همانطورکه در ایمیلم نوشته بودم (دیروز/ در رابطه با این جلسه/ دستور کار را فرستادم)،…

The main reason for this meeting is…

دلیل اصلی برگزاری این جلسه… هست

What we need to decide/ talk about/ think about today is…

امروز برای تصمیم گیری/ صحبت کردن درباره/ فکر کردن به اینکه به چه چیزی نیاز داریم؟

The (main) topic/ subject/ aim/ objective/ purpose/ goal of this meeting is…

مبحث (اصلی)/موضوع/ هدف/ مقصود/ هدف/ نیت/ هدف این جلسه.. است.

عبارات پرکاربرد در رابطه با موضوع جلسه

درخواست صحبت از دیگران/ پرسش درباره دیدگاه ها/ پرسش درباره عقاید/ درگیر کردن افراد

(Do you have/ Does anyone have) any (other/ particular) thoughts/ comments/ opinions/ views (on this)?

(آیا شما دارید/ آیا کسی دارد) (دیگر/خاصی) افکار/ دیدگاه ها/ عقاید/ دیدگاه در این رابطه (آیا کسی دیدگاه دیگر و یا خاصی در این رابطه دارد؟

What do you think (about this/ about that)?

(درباره این/ درباره آن) نظرتان چیست؟

بیان دیدگاه به صورت محکم و قوی

I really think…

من فکر می کنم واقعا ….

I strongly believe/ I really believe/ I firmly believe…

من خیلی معتقدم/ من واقعا عقیده ام بر آن نیست/ من به شدت معتقدم…

I’m (absolutely/ completely/ 100%) certain/ convinced/ positive that…

من (کاملا/ خیلی/ ۱۰۰ درصد) قطعا/ بر این باورم/ عقیده ام بر این است که …

بیان دیدگاه به صورت ضعیف

I’m no expert on this, but…

من در این زمینه تخصص ندارم… اما…

(I’m not sure/ certain, but) I would guess/ I would imagine/ I would suppose…

(مطمئن نیست/ اطمینان ندارم، اما) می توانم حدس بزنم/ می توانم تصور کنم/ می توانم پیشنهاد دهم…

This is only my opinion, but…

این تنها نظر من است، اما …

I would probably say that…

من احتمال می دهم که …

In my limited experience,…

براساس تجربه کمی که دارم، …

موافقت به صورت قاطع

I totally agree.

کاملا موافقم

(That’s/ You’re) exactly right./ Exactly!

(این/ شما) کاملا درست است/ می گویید/ دقیقا!

(You are/ That’s) absolutely right!/ Absolutely!

(این/ شما) خیلی درست است/ می گویید/ کاملا!

I feel exactly the same way./ I feel just the same way.

من دقیقا به همین شکل فکر می کنم_ من هم همینطور فکر می کنم.

موافق بودن به صورت ضعیف/ موافقت با بی اعتنایی

You might be right./ You could be right./ You may be right.

شما ممکن است درست بگویید/ حرف شما می تواند درست باشد/ ممکن است درست بگویید

I suppose you’re right./ I guess you’re right.

فکر می کنم درست می گویید/ حدس می زنم حق با شماست

بیان دیدگاه مخالف به صورت قاطع

(I’m sorry but) I really don’t agree.

(متاسفم اما) من واقعا موافق نیستم

(I’m afraid) I have to disagree.

(متاسفم) من موافق نیستم

بیان دیدگاه مخالف به صورت ضعیف/ مخالفت به صورت مودبانه

(I’m afraid) I don’t really agree.

(متاسفم) من موافق نیستم

I’m not sure that I agree.

مطمئن نیستم موافق باشم یا مخالف

I mostly agree, but…

من تقریباً موافقم اما…

(That’s a) good point, but…

دیدگاه خوبی است، اما …

I feel almost the same way, but…

منم به همین فکر می کنم اما …

پیشنهاد دادن/ پرداختن به عقاید ( در زمان طوفان فکری/ بارش فکری)

I would suggest/ I would recommend/ I would advise…

پیشنهاد می کنم/ توصیه می کنم/ به نظر من ..

My (main) suggestion/ recommendation/ advice would be to…

پیشنهاد (اصلی) من/ توصیه/ نظر من شاید …. باشد

We should (probably) consider/ think about…

ما باید (شاید) در نظر بگیریم/ درباره … فکر کنیم

درخواست شاهد/ درخواست حمایت (از نظر) درخواست دلیل

What makes you say that?

چه چیز باعث شد که این را بگویید

پرکاربردترین عبارات برای صحبت کردن وسط حرف دیگران (قطع صحبت دیگران و غیره)

قطع صحبت دیگران

Sorry to interrupt, but…

ببخشید وسط حرفتان صحبت می کنم اما…

Can I come here (for a moment)?

می توانم (برای چند دقیقه ای) راجب همین موضوع صحبت کنم؟

(Before you go on,) can I just say…?

(قبل از اینکه شروع کنید) می توانم موضوعی را بگویم…؟

If I can just (interrupt) (for a moment),…

ببخشید من (وسط حرفتان) (چند دقیقه ای) حرف بزنم

اجازه دادن به افراد برای صحبت کردن/ دعوت کردن افراد به صحبت کردن/ اجازه دادن برای قطع صحبت

(Of course/ Sure), (please) go ahead. (What would you like to say?/ Please have your say.)

(البته/ بفرمایید) (عبارت بفرمایید) (چه چیزی دوست دارید بگویید؟ بفرمایید لطفا)

اجازه ندادن برای قطع صحبت/ ادامه دادن برای صحبت کردن

Sorry, can I just finish this one point (first)?/ Sorry, can I just what I’m saying (first)?

ببخشید، می شود من (اول) صحبتم را تمام کنم؟/ ببخشید می شود من (اول) دیدگاهم را بگویم

Sorry, just one (more) thing before you have your say,…

ببخشید من قبل از اینکه شما شروع به صحبت کردن کنید موضوعی را بگویم …

دوباره صحبت کردن/ بحث را دوبارا باز کردن

(Now) where were we? Oh yes,…/ (Now) where was I? Oh yes,…

(حالا) کجا بودیم (چه می گفتیم؟) بعد…، (حالا) کجا بودم (چه می‌گفتم؟) آه بله…

(Anyway/ Well), as I was saying…

(به هر حال، خب) همانطور که داشتم می گفتم …

درخواست دادن

Could you (possibly) give me a hand with/ lend me a hand with…?

می توانید (ممکن است) به من کمک کنید؟ کمکی به من بکنید…؟

بررسی کردن/ واضح کردن/ مواجه شدن با مشکلات برقراری ارتباط

Sorry, what do you mean by…?

ببخشید، منظورتان چیست؟

(By…) do you mean…?

منظورتان چیست..؟

So (in other words), what you’re saying is…

(به عبارت دیگر) منظور شما چیست؟

Sorry, did you say… (or…)?

ببخشید آیا منظورتان … یا … است؟

کمک برای بیان موافقت (زمانی که شخص نمی تواند موافق باشد)

Maybe we can decide this with a show of hands.

شاید با بالا بردن دست های مووفق بتوانیم تصمیم بگیریم

Please raise your hand if…

اگر … دستتان را بالا ببرید

I think I can suggest a compromise.

فکر کنم می توانم موافقتم را بیان کنم

Can anyone suggest a (possible) compromise?

کسی می تواند موافقتش را بیان کند؟

تاخیر در بیان تصمیم/ ادامه بحث در زمان بعدی

We don’t seem to be making much progress (on this), so let’s continue this discussion by email, shall we?

به نظرم به نتیجه ای که باید می رسیدیم نرسیدیم (در این رابطه)، پس بیاید بعدا از طریق ایمیل بحث را ادامه دهیم، آیا می توانیم؟

Maybe we can come back to that later/ in a later meeting (if we have time).

ممکن است ما بعداً به این موضوع بپردازیم/ در یک جلسه دیگر (اگر زمان داشته باشیم)

Maybe we should sleep on this and try again next week.

به نظرم بهتر است این موضوع را ببندیم و هفته دیگر به آن بپردازیم

تغییر موضوع/ پرداختن به مسئله دیگر

Okay, we’ve still got a few points to get through, so…

اوکی، ما هنوز چند نکته ای باقیمانده که به آن بپردازیم، پس…

Right, I think we’ve covered that, so…

درسته، فکر می کنم به این موضوع پرداختیم، پس…

…let’s move on to the next point/ topic on the agenda, shall we?

… بیایید به موضوع بعدی بپردازیم/ به موصوع بعدی در دستور کار بپردازیم؟

…let’s turn our attention to…

… بیایید در رابطه با موضوع دیگری صحبت کنیم…

پرکاربردترین اصطلاحات برای پایان دادن به جلسه

بررسی موافقت (توسط شخص/ در رابطه با هرچیز)

Are we (all) agreed?

همگی موافقید؟

خلاصه ای از آنچه که در رابطه با آن بحث و موافقت شده و پاسخ به آن

So, to summarise our discussion/ So, to sum up our agreement,…

بنابراین برای خلاصه سازی بحثمان/ پس، برای جمع بندی بحث …

بررسی اینکه هیچ موضوعی باقی نمانده و پاسخ به آن

Is there anything else that we need to discuss (before we finish)?

موضوعی هست که به آن پرداخته نشده باشد (قبل از اینکه بحث را پایان دهیم)؟

No, I think we’ve covered everything, thanks.

نه من فکر میکنم ما به همه چیز پرداخته ایم، ممنون

Actually, there is just one more thing (that I’d like to discuss/ that we need to discuss).

واقعا، یک موضوع باقی مانده (که دوست دارم در رابطه با آن بحث کنیم، که باید به آن بپردازیم)

پایان دادن به جلسه به آرامی/ دلیل آوردن برای پایان دادن به جلسه، و پاسخ به آن

Anyway, I’m afraid I have another meeting in 10 minutes, so we’ll have to stop there (if you don’t mind).

به هر حال، متاسفم، من یک جلسه دیگری دارم که ۱۰ دقیقه دیگر برگزار می شود، پس باید موضوع را همین جا ببندیم (اگر از نظر شما مشکلی ندارد)

Well, I think someone is waiting for this room, so shall we call it a day (if that’s okay)?

خوب، من فکر می کنم کسی منتظر است که به اتاقم بیاید پس (اگر‌مشکلی نیست) این بحث را تمامش کنیم.

So, I’d like to be able to discuss this more, but I know (name) has to be somewhere, so we’ll have to come back to it another time, I’m afraid.

پس، دوست دارم که بیشتر در این رابطه بحث کنیم، اما من می دانم (اسم شخص) باید به جایی برود، پس وقت دیگری به آن می پردازیم، متاسفم.

به پایان رساندن جلسه

So/ Okay/ Right (then), let’s call it a day/ wrap it up there (and continue…) (, shall we?)

خب/ اوکی/ درسته، (سپس)/ تمامش کنیم/ خاتمه دهیم (ادامه دهیم) (موافقید؟)

پایان مودبانه و صمیمانه جلسه

Thanks, that was very useful./ Thanks, that was very productive.

ممنون، پرکاربرد و مفید بود/ مرسی، خیلی سازنده بود

Thanks for (all) your (great) contributions/ ideas. (They were very helpful).

بابت مشارکت (عالی)/ نظرات (همگی) شما ممنونم (خیلی مفید بود)

Thanks for making the time to meet us./ Thanks for taking the time to meet us.

بابت زمانی که برای این جلسه گذاشتید متشکرم/ بابت اختصاص زمان برای ملاقات ما ممنونم

Thanks for inviting us.

بابت دعوتتان ممنونم

It was great to see you (again).

از ملاقات شما (دوباره) خوشبختم

It was (so) nice to (finally) meet you.

خوشحالم که (بالاخره) ملاقاتتان کردم

Have a good weekend/ a good trip/ fun/ a good time/ a safe journey.

پایان هفته خوبی داشته باشید/ سفر خوبی داشته باشید/ خوش بگدرد/ روز خوبی داشته باشید/ سفر بی خطر

صحبت درباره برقراری ارتباط های بعدی

I look forward to seeing you again soon.

منتظر دیدن شما به زودی هستم

(As I said) I’ll (check with my boss and) get in touch/ be in contact/ email you (about)…

(همانطور که گفتم) ( با رئیسم هماهنگ می کنم) در تماس باشد/ در تماس باشد/ ایمیل بزند (دوباره)

See you at…/ See you next…/ See you on…/ See you soon./ See you, then./ See you then./ See you later.

شما را در ….. می بینم/ بعدا در … می بینمتان /شما را در … می بینم/ به زودی میبینمتان

سوال های کوتاه مناسب برای پایان دادن به جلسه

Do you have to go (straight) back to your office?

آیا باید (مستقیم) از اینجا به دفترتان بروید؟

(Do you have) any more meetings today?

آیا بازهم مرکز جلسه دیگری (دارید؟)

(Are you) finished for today?

کار امروزتان به پایان رسید؟

(Do you have) any plans for the weekend?

آیا برای آخر هفته تان برنامه ای دارید؟

ادامه مطلب

برنامه نویسی

ابزارهای آنلاین طراحی loading

در این مطلب 5 تا از ابزار های بی نظیر آنلاین را معرفی کردیم که هم راحت تر به نتیجه برسید و هم کیفیت کارتون رو بالا ببرید

تصویر loading شامل دو حالت هست:
•    حالت اول : نوار پیشرفت یک تصویر ثابت هست که صرفا به شما اطلاع می دهد؛ اطلاعاتی در حال بارگزاری می باشد.
•    حالت دوم : نوار پیشرفت هوشمند بوده و به همان میزانی که اطلاعات بارگزاری میشود به همان میزان پیشرفت را  نشان می دهد.
بسیاری از وب سایت ها از این دو حالت بنا به نیاز استفاده خواهند کرد. بسیار خب بهتره بریم سراغ معرفی این ابزار های ارزشمند:

ابزار cssload.net

این ابزار ساخت loading وب سایت امکانات زیادی رو در اختیار شما قرار میده و تصاویر loading رو هم در خودش جای می دهد تا اینکه شما بتونید طرح مورد نظرخودتون به شخصی سازی برسانید، با انتخاب کردن هر کدوم از طرح ها میتونی رنگ المنت اصلی و رنگ پس زمینه، اندازه تصویر خروجی و میزان سرعت انیمیشن رو تعیین کنی و پس از انجام تنظیمات می تونید خروجی رو دریافت کنی، البته بدونید که خروجی به صورت کد css ،html می باشد همینطور -moz- و -webkit- و -o- و -ms- رو هم پشتیبانی میکنه .

ابزار cssload.net

ابزار loading.io

این وب سایت در ساختن تصاویر loading بسیار حرفه ای می باشند و امکانات زیادی با بیش از 35 تصویر متنوع حتی میتونی پارامترهای زیادی رو تعیین و شخصی کنید؛ مثل: تعیین ابعاد تصویر loading، رنگ تصویر loading، سرعت تصویر، رنگ پس زمینه، theme رنگی پیشنهادی و مهم تر از اون امکان خروجی به صورت GIF و SVG و CSS به صورت همزمان. با عضویت و ساخت حساب کاربری در این سایت میتونی همین طور با عضویت و ایجاد حساب کاربری در این سایت می تونید تصاویر ساخته شده خودتون رو همیشه در حساب داشته باشید و تصاویر جدیدی رو هم در اون ذخیره و نگهداری کنید.

ابزار loading.io

ابزار ajaxload.info

وب سایت ajaxload.info از وب سایت های قدیمی در این زمینه می باشد که بر خلاف cssload که به شما یک تصویر ارائه میکنه این سایت امکان بیش از 30 طرح مخالف براساس رنگ پس زمینه و رنگ تصویر loading را تعیین میکنه به نظرم تنها مشکل این سایت اینه که کد css را در اختیار ما قرار نمیده.

ابزار ajaxload.info

ابزار loadinfo.net

وب سایت loadinfo.net بیش از 50 تصویر تفاوت لودینگ در اختیار ما قرار میده و مثل ajaxload به ما یک تصویر نمایش میده ولی خب می تونید پارامترهایی مثل رنگ اصلی تصویر loading، رنگ پس زمینه، تعیین Flip بودن یا نبودن تصویر، انتخاب ابعاد تصویر از ۱۶ پیکسل تا ۴۸ پیکسل و همین طور سرعت انیمیشن رو از ۵ fpss تا ۵۰ fps تعیین کنید.

ابزار loadinfo.net

ابزار Loadergenerator.Com

این ابزار ساخت loading وب سایت نیز همانند دو نمونه قبل و در تعداد تصاویر کمتری به شما خروجی GIF ارائه میکنه. تنها پارامتری که در این وب سایت اضافه تر از نمونه هاش گذشته هست امکان rotate یا چرخش تصویر مورد نظر هست.

ادامه مطلب

برنامه نویسی

بهترین زبان برنامه نویسی برای مهاجرت

دانستن بهترین زبان برنامه نویسی و داشتن اشراف روی زبان های مختلف برنامه نویسی می تواند برگ برنده ای برای متقاضیانی باشد که قصد دارند تا در کشورهای مختلف دنیا مشغول به کار شوند.

برنامه نویسی چیست ؟

به زبان خیلی ساده،‌ برنامه نویسی عبارت است از نوشتن دستوراتی که یک سیستم -مثل کامپیوتر- آن‌ها را متوجه شده و دستورات ما را یکی پس از دیگری اجرا می کند.

یک زبان برنامه نویسی لغات، دستورات و قوانینی را در اختیار ما به عنوان یک برنامه نویس قرار می‌دهد که از آن طریق می‌توانیم با کامپیوترها و سیستم‌های کامپیوتری ارتباط برقرار کنیم.

هر برنامه کامپیوتری یا به عبارتی هر نرم افزار مجموعه ای از دستوراتی است که به ترتیب خاصی به کامپیوتر داده می شوند و یکی پس از دیگری اجرا می شوند.

به خاطر داشته باشید به مجموعه دستوراتی که در قالب یک پکیج قرار می‌گیرند و در اختیار سیستم گذاشته شده و سیستم هم آن را متوجه می شود، نرم‌افزار یا اپلیکیشن گفته می شود.

امابرای مهاجرت ما نیازمند اطلاعات دقیق تری نیز هستیم

بسیاری از متقاضیان مهاجرت کاری از طریق برنامه نویسی به دنبال یافتن کار در کانادا ، آمریکا، اروپا هستند.

این دسته از عزیزان می بایست بدانند که بهترین زبان برنامه نویسی در کانادا ، آمریکا یا سایر کشورها، تنها یک زبان برنامه نویسی نیست،بلکه زبان های مختلفی هستند که بسته به اشراف فرد روی آنها، می توانند مسیر متقاضی را برای یافتن کار در کشور مقصد هموار سازند.

در ادامه به معرفی ده زبان برنامه نویسی که به عقیده بسیاری از افراد به عنوان بهترین زبان برنامه نویسی در کانادا ، اروپا و سایر کشورها شناخته می شوند خواهیم پرداخت:

زبان برنامه نویسی
Python
JavaScript
Java
C#
C
C++
PHP
Swift
Go
Ruby

 

مطلب مرتبط :

درآمد برنامه نویسان در کشورهای مختلف

 

پر بازدیدترین مطلب هفته :

بهترین مراکز خرید غرب تهران

 

 

ادامه مطلب

ارز دیجیتال

انواع والت ارز دیجیتال

انواع والت ارز دیجیتال

ولت ها انواع مختلفی دارند و نحوه ذخیره و نوع دسترسی به ارزهای دیجیتال در آن‌ها متفاوت است.

می‌توانیم کیف پول های رمز ارزی را به 3 دسته تقسیم کنیم:

نرم ‌افزاری یا گرم

سخت افزاری یا سرد

پیپر والت یا کیف پول کاغذی

کیف پول نرم افزاری یا گرم

والت گرم در واقع همان نرم افزاری است که روی موبایل یا کامپیوتر خود نصب کرده و مانند دیگر برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌ها، از آن استفاده می‌کنید. در زیر انواع ولت های گرم را به صورت جزئی‌تر بررسی می‌کنیم:

والت دسکتاپ:

این نوع کیف پول ها را باید دانلود کرده و روی لپتاپ یا کامپیوترتان نصب کنید. تنها راه دسترسی به این گونه والت ها هم فقط از طریق دستگاهی است که برنامه روی آن نصب شده است.

ولت های دسکتاپ تقریبا امنیت بالایی دارند.اما اگر کامپیوترتان هک یا آلوده به ویروس و بدافزار شود، ممکن است امنیت دارایی‌هایتان را هم به خطر بیندازند.

والت آنلاین:

این نوع والت‌ها روی فضای ابری (Cloud) ذخیره می‌شوند و از طریق هر دستگاهی در هر مکانی قابل دسترسی هستند.

با اینکه استفاده از این نوع ولت های ارز دیجیتال راحت‌تر است، اما مشکلی که وجود دارد این است که کیف پول های آنلاین کلیدهای خصوصی شما را نیز به صورت آنلاین ذخیره کرده و توسط یک سوم شخص کنترل می‌شوند که در این صورت، امنیت آن‌ها را بسیار کاهش داده و در برابر هک و دزدی آسیب‌پذیر می‌کند.

از انواع ولت های آنلاین کیف پول بلاکچین و کیف پول کوین بیس را می‌توانیم معرفی کنیم.

والت موبایل:

این نوع ولت ها اپلیکیشنی هستند که باید روی موبایل‌تان نصب کنید. استفاده از کیف پول های موبایل نسبت به نسخه‌ی دسکتاپ راحت‌تر است. از طرفی این نوع کیف پول‌ها کاربردی‌تر هم هستند چراکه گوشی موبایل به نسب کامپیوتر بیشتر در دسترس است.

از انواع ولت های نرم افزاری یا گرم می‌توانیم کیف پول کوینومی، کیف پول اکسودوس، کیف پول تراست والت، کیف پول اتمیک، کیف پول مایسلیوم، کیف پول الکتروم، کیف پول جکس، متامسک، ترون والت، کیف پول BRD، اینفینیتو والت، کیف پول گواردا و مای اتر والت را نام ببریم.

کیف پول سخت افزاری یا سرد

این نوع ولت ها بخاطر اینکه کلید خصوصی شما را درون خود دستگاه ذخیره می‌کنند، به نسبت کیف پول های نرم‌افزاری امنیت بیشتری دارند. شکل این نوع والت ها شبیه به یک دستگاه USB است که قابلیت اتصال به کامیپوتر را دارند. حالا بسته به نوع والتی که انتخاب می‌کنید، اگر همانند لجر نانو اس یا ترزور یک صفحه نمایش روی آن تعبیه شده باشد، به راحتی و بدون نیاز به کامپیوتر می‌توانید تراکنش‌های‌تان را کنترل کنید.

از انواع والت ارز دیجیتال سخت افزاری یا سرد می‌توانیم کیف پول لجر نانو اس، کیف پول ترزور و کیف پول کول والت اس را نام ببریم.

کیف پول کاغذی

استفاده از این نوع ولت ها بسیار ساده است و بعد از کیف پول های سخت افزاری ارز دیجیتال، بیشترین امنیت را دارا هستند.

با اینکه عبارت “پیپر” یا “کاغذی” معنی کپی یا پرینت کلیدهای خصوصی و عمومی روی کاغذ را تداعی می‌کند.اما کیف پول کاغذی را می‌توانیم یک نوع نرم‌افزار در نظر بگیریم، که برای تولید کلیدهای خصوصی و عمومی که حالا بعدا قابلیت پرینت شدن را دارند، استفاده می‌شوند.

نحوه انتقال و دریافت ارز دیجیتال هم بسیار ساده است. تنها کاری که باید انجام بدهید این است که برای دریافت ارز، آدرس کلید عمومی (Public Key) را برای فرد ارسال کننده بفرستید.

ادامه مطلب

ارز دیجیتال

ترید چیست

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده است. ترید یا به انگلیسی «Trade» می‌تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز صورت بگیرد.

شبکه‌ای که ترید را تسهیل می‌کند، بازار نامیده می‌شود. در بازارهای مالی، ترید یا معامله به خرید و فروش اوراق بهادار، مانند خرید سهام از بورس اوراق بهادار اشاره دارد.

این کار نیز به شکل حضوری، تلفنی یا از طریق یک پلتفرم معامله‌ آنلاین امکان‌پذیر است. در معامله، هدف کلی این است که با خرید در قیمتی پایین‌تر و فروش با قیمتی بالاتر، معمولا در یک بازه زمانی کوتاه، سود حاصل شود.

به چه کسی تریدر یا همان معامله‌گر گفته می‌شود؟

تریدر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است. تفاوت اصلی بین یک تریدر (معامله‌گر) و یک سرمایه‌گذار، مدت‌ زمانی است که شخص آن دارایی مالی را در اختیار دارد.

به چه روش‌هایی می‌توان ترید را انجام داد؟

از منظر افق زمانی و اهداف، معامله را می‌توان به دو صورت کوتاه‌ مدت و بلند مدت در نظر گرفت:

 • روش کوتاه‌ مدت:

در ترید کوتاه‌ مدت که همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود در کسری از ثانیه یا دقیقه معاملات انجام می‌شوند. در این روش از نوسانات کوتاه‌ مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده می‌شود. در استراتژی ترید روزانه، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی بسیار مهم است.

 • روش بلند مدت:

تریدرهای بلند مدت در معاملات صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه‌ مدت دارند. موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سال‌ها باز می‌ماند. این نوع از تریدرها برای مدت‌ زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوند. از طرف دیگر به خاطر باز ماندن موقعیت معاملاتی‌شان هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند.

 

ادامه مطلب

ارز دیجیتال

آموزش ثبت نام در کوینکس Coinex

صرافی کوینکس CoinEx

آموزش ثبت نام در کوینکس Coinex ،صرافی کوینکس یک اکسچنج و یا صرافی بین المللی برای ارزهای رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) است که در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، کار خود را آغاز کرد. این صرافی که در شهر «هنگ کنگ» قرار دارد به دست فردی به نام «یانگ هایپو» راه‌اندازی شده است. صرافی کوینکس یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت «ViaBTC» به شمار می‌رود. با وجود اینکه تنها چند سال از آغاز به کار این صرافی می‌گذرد اما توانسته تعدادی از بهترین متخصصان امور مالی و اینترنت را دور هم جمع کرده و با توجه خدمات خوبی که به کاربرانش ارائه می‌دهد به سرعت در حال پیشرفت باشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره صرافی کوینکس کلیک کنید…

نحوه ثبت نام در صرافی کوینکس چگونه است؟

 1. به وب‌سایت رسمی کوینکس «CoinEx» یعنی «coinex.com» بروید و در گوشه سمت راست بالای صفحه، روی گزینه «Sign Up» یا «ثبت‌نام» کلیک کنید.
 1. پس از باز کردن صفحه ثبت‌نام، ایمیل خود را وارد کنید. در این مرحله برای دریافت کد تایید ایمیل، روی قسمت «دریافت کد» کلیک کرده و آن را پر کنید. سپس یک رمز عبور برای خودتان انتخاب کنید، تیک «من شرایط سرویس را خواندم و بعد از خواندن موافقت کردم» را بزنید و روی دکمه «ثبت‌نام» کلیک کنید.

به یاد داشته باشته باشید که حساب کوینکس و ایمیل شما به هم متصل می‌شوند. بنابراین، لطفا موارد امنیتی را برای حساب ایمیلی که در بخش ثبت‌نام وارد می‌کنید خیلی ‌سخت در نظر بگیرید؛ مثلا یک رمز عبور پیچیده و قوی برای حساب ایمیلتان بسازید که شامل حروف الفبای بزرگ و کوچک، عددها و علامت‌ها باشد.

 1. با طی کردن دو گام قبلی، ثبت‌نام خود را تمام شده فرض کنید.

چگونه می‌توانیم وارد حساب «CoinEx» خود شویم؟

 1. به وب‌سایت رسمی «coinex.com» بروید. سپس در گوشه سمت راست بالای صفحه، روی گزینه «Sign In» یا «ورود به سیستم» کلیک کنید.
 2. پس از وارد کردن حساب ایمیل یا شماره موبایلی که با آن در سایت ثبت‌نام کردید و نوشتن رمز عبورتان روی دکمه «ورود به سیستم» کلیک کنید. در این مرحله باید گام آخر، یعنی احراز هویت دو مرحله‌ای خود را با وارد کردن کد دریافتی از طریق پیام کوتاه یا سرویس «Google Authenticator» کامل کنید و با موفقیت، وارد حساب خود شوید.

چگونه شماره تلفنمان را به حساب کوینکس خود متصل کنیم؟

۱. به وب‌سایت «coinex.com» بروید و وارد حسابتان شوید. سپس در گوشه بالا سمت راست از منوی «Account» روی «تنظیمات حساب» کلیک کنید.

2. بخش «تنظیمات امنیتی» را بیابید و سپس روی «Bind» در سمت راست «Mobile» کلیک کنید.

3. اگر از قبل، ورود خود را دو مرحله‌ای کرده باشید، در این قسمت باید کدی که برای تایید حساب خود از «Google Authenticator» دریافت کرده‌اید را وارد کنید. اگر حساب خود را با ورود دو مرحله‌ای امن‌تر نکرده باشید این گام، خود به‌ خود حذف می‌شود.

4. کد تایید ارسال شده به ایمیل را وارد کرده و سپس «next» را کلیک کنید .

5. کشور خود را انتخاب کرده، شماره تلفن همراه جدیدتان را وارد کنید. کد پیام کوتاه ارسال شده به شماره جدید را وارد کرده و سپس «next» را کلیک کنید.

6. پس از سپری کردن مراحل بالا، شماره موبایل شما به این حساب متصل می‌شود.

ادامه مطلب

ارز دیجیتال

والت یا کیف پول ارز دیجیتال چیست

والت یا کیف پول ارز دیجیتال در واقع نسخه دیجیتالی کیف پول هایی است که با خود به هر جا می برید.این والت ها همه اطلاعات مربوط به پرداخت های شما را در خود جای می دهند.بنابراین به سادگی می توانید خریدهای خود را انجام دهید.

تفاوت اصلی کیف پول ارز دیجیتال با کیف پول جیبی شما این است که در ولت رمز ارزی، ارزهای شما به صورت فیزیکی ذخیره نمی‌شوند. بلکه تمام چیزی که داخل کیف پول شما وجود دارد، تنها سابقه‌ای از تراکنش‌های ثبت شده روی بلاک چین است.

انواع والت دیجیتال :

نوع اول آن ها والت های نرم افزاری هستند که یک سرور یا ارائه دهند خدمت از آن پشتیبانی می کند.

در حقیقت شما اطلاعات مربوط به حساب و کارت های اعتباریتان را در فضای ابری آن ها ذخیره می کنید و با یک کلیک پرداخت ها انجام می شوند.

اپلیکیشن های دیگر و یا برنامه های مرور گر وب با تائید شما میتوانند به آن ها دسترسی پیدا کنند.

نوع دوم این کیف پول ها ، سخت افزاری هستند و بر روی گوشی های موبایل نصب می شوند.با استفاده از کارت های اعتباری خود میتوانید پرداخت های خود را انجام دهید.

در این والت ها دیگر اطلاعات شما در فضای ابری قرار ندارند و تا زمانی که کارت خود را در آن قرار ندهید هیچ پرداختی صورت نمی گیرد.

امنیت والت ها یا کیف پول های دیجیتال

تامین امنیت مسلما مهم ترین مسئله درباره این کیف پول هاست. همه حساب های شما در یک جا ذخیره شده اند.

اطلاعات مهمی مثل نام شما، شماره کارت، تاریخ انقضا و رمز عبور در این والت ها ذخیره می شوند. اما این اطلاعات هرگز در اختیار فروشنده یا فردی که برای او پول واریز میکنید قرار نخواهد گرفت.

برای تائید پرداخت باید از فاکتورهای بیومتریک مثل اثر انگشت یا تشخیص چهره استفاده کنید.این تراشه فقط برای ذخیره اطلاعات حساس است و اپراتورها یا سازنده ها به آن دسترسی ندارند.

چون اطلاعات حساس شما یک جا جمع شده اند در واقع باید سیستم بسیار امنی برای حفاظت از این اطلاعات و جلوگیری از کلاهبرداری ها وجود داشته باشد.

ادامه مطلب

ارز دیجیتال

صرافی کوینکس CoinEx

صرافی کوینکس CoinEx یک اکسچنج و یا صرافی بین المللی برای ارزهای رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) است که در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، کار خود را آغاز کرد. این صرافی که در شهر «هنگ کنگ» قرار دارد به دست فردی به نام «یانگ هایپو» راه‌اندازی شده است. صرافی کوینکس یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت «ViaBTC» به شمار می‌رود. با وجود اینکه تنها چند سال از آغاز به کار این صرافی می‌گذرد اما توانسته تعدادی از بهترین متخصصان امور مالی و اینترنت را دور هم جمع کرده و با توجه خدمات خوبی که به کاربرانش ارائه می‌دهد به سرعت در حال پیشرفت باشد.

آموزش ثبت نام در کوینکس Coinex

بیش از سه سال از کارکرد صرافی کوینکس CoinEx می‌گذرد و هر روز به تعداد کاربران این صرافی ارزهای رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) محبوب اضافه می‌شود. در‌حال‌حاضر حجم معاملات روزانه این صرافی در بخش Spot Exchange یا همان صرافی نقدی و معاملات نقطه‌ای، چیزی نزدیک به صدمیلیون دلار آمریکا است. هر‌چند این صرافی تازه‌تأسیس است، در آینده‌ی نزدیک حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. ما معتقدیم در آینده این صرافی یکی از رقبای جدی صرافی بایننس خواهد بود.

معامله در صرافی کوینکس چه مزیت‌ هایی دارد؟

 • هزینه معاملات در این صرافی شفاف هستند.
 • انجام معامله در این صرافی، پایدار و ایمن است.
 • این صرافی، سیستم‌های معاملاتی اختصاصی را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد.
 • اپلیکیشن این صرافی هم وجود دارد که کار را برای معامله‌گران راحت‌تر کرده است.
 • تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند معاملات مارجین را در اکسچنج‌های کوینکس انجام دهند.
 • اگر عملیات احراز هویت را انجام بدهید می‌توانید روزانه تا یک میلیون دلار برداشت کنید.
 • صرافی کوینکس امکان استفاده از کیف پول امن «Viawallet» را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
 • کاربران ایرانی می‌توانند بدون محدودیت و هر گونه تحریم از خدمات این صرافی استفاده کنند.
 • صرافی «Coinex» رابط کاربری آسانی دارد و معامله‌گران مبتدی به راحتی می‌توانند با آن کار کنند.
 • در «Coinex» می‌توانید از طریق کارت‌های بانکی بین‌المللی، ارزهای دیجیتال خود را معامله کنید.
 • و …

 

ادامه مطلب

ارز دیجیتال

انواع ارز دیجیتال

ویژگی ها و مزیت هایی که ارز های دیجیتال نسبت به سایر ارز های موجود در بازار واقعی دارند سبب شده تا این نوع رمز ارز ها مورد توجه روز افزون افراد قرار گیرند . از جمله ویژگی های بارز این نوع ارز ها حذف واسطه ها ، کاهش حداکثری هزینه ها ، تامین امنیت بسیار بالا ، ناشناس بودن هویت دو طرف معامله و غیر ممکن بودن انجام تقلب و کلاهبرداری در انجام معاملات به وسیله آنها می باشد .

اولین رمز ارز معرفی شده به بازار بیت کوین می باشد که به ویژه از سال 2018 و پس از افزایش قیمت ناگهانی که در آن رخ داد توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده به طوری که لقب پادشاه ارز های دیجیتال را به خود گرفته است و پس از آن سایر ارز های دیجیتال نیز وارد بازار شدند .

ارز های دیجیتال دارای ویژگی ها و کاربرد های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند از این رو استفاده از هر کدام از این نوع ارز ها سبب تسهیل در انجام معاملات مختلف شده و با توجه به این تفاوت کارایی تقسیم بندی متفاوتی برای ارز های دیجیتال ارائه شده است . در ادامه به بررسی دسته بندی مختلف ارز های دیجیتال و کارایی هر یک آنها پرداخته شده است .

1- پول های دیجیتال

پول های دیجیتال مانند پول های واقعی عمل کرده و قادر به ذخیره و انتقال ارزش ، سرمایه گذاری ، قابلیت خرید و … هستند . مزیت این نوع پول ها نسبت به پول های واقعی در عدم نیاز به جا به جایی به دلیل نداشتن ماهیت فیزیکی ، راحتی در انجام معاملات به دلیل حذف واسطه ، مصونیت تورمی و کاهش ارزشی ، امنیت بسیار بالا و … می باشد که باعث برتری این نوع ارز ها نسبت به سایر ارز های موجود در دنیای واقعی شده است .

از جمله ارز های دیجیتالی که در دسته بندی پول های دیجیتالی قرار می گیرند می توان به بیت کوین ( BTC ) ، لایت کوین ( LTC ) ، ورت کوین ( VTC ) ، دوژ کوین ( DOGE ) و نانو ( NANO ) اشاره کرد که در بستر شبکه بلاک چین به صورت غیر متمرکز فعالیت می کنند .

مهمترین پول دیجیتالی بیت کوین است که در سال 2008 توسط شخص یا گروهی به نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی و در سال 2009 در بازار عرضه شد و از سال 2018 مورد توجه بسیار زیاد افراد قرار گرفته است .

همه ارز های نام برده شده رمز پایه بوده و از امنیت بسیار بالایی در مقابل هک شدن برخوردار هستند ، غالباً از شبکه انتقال همتا به همتا P2P و یا شبکه بلاک چین استفاده کرده و هویت افراد در این نوع تراکنش ها ناشناس می باشد . از طرف دیگر پول دیجیتالی خود به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از :

1/1- ارز های دیجیتال ثابت ( StableCoin ) :

این نوع ارز ها دارای پشتوانه هستند ، این پشتوانه می تواند هر دارایی را شامل شود ( مانند طلا ، ارز های فیزیکی یا هر دارایی مالی که بتوان روی آن قیمت گذاری انجام داد ) همچنین از نوسانات قیمتی در امان بوده که در نتیجه دارای برتری نسبت به ارز های کاغذی موجود در بازار هستند . مهمترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتالی ثابت تتر ( USDT ) می باشد .

1/2- ارز های دیجیتال امن ( Privacy ) :

از مهمترین ویژگی های این نوع ارزها ناشناس بودن هویت دو طرف معامله می باشد به این معنا که در هنگام انجام معامله هویت افراد کاملاً نامشخص بوده و هیچ راهی برای پیگیری و شناسایی کاربرانی که معاملات را انجام داده اند وجود ندارد .

از جمله ویژگی ها یا در واقع مزیت های ارز های امن این است که مشمول مالیات نمی شوند ، به ویژه برای انجام معاملات با حجم بالای انتقال وجه بسیار به صرفه می باشد .

از مهمترین ارز های دیجیتال امن می توان به مون رو ( XMR ) ، زی کش ( Zcash )، نو کوین ( Nav Coin ) ، فور ( PHR ) و زن کش ( ZEN ) اشاره کرد . تمام این ارز ها بر پایه بلاک چین قرار گرفته اند و هر کدام کارایی و ویژگی خاص خود را در بازار ارز دیجیتال دارند .

2- ارز های دیجیتال پلتفرمی

دسته دوم ارز های دیجیتالی پلتفرم ها هستند که یک نوع قرارداد هوشمند بوده و مثل پول های دیجیتال بر پایه شبکه بلاک چین می باشند . این ارز های دیجیتالی رمز پایه ای نرم افزار هایی هستند که توانایی انجام فعالیت های مختلف را در بستر شبکه بلاک چین به کاربران می دهند . پلتفرم ها مزیت های زیادی دارند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

 • حذف واسطه ها از معاملات 
 • کاهش هزینه انجام معاملات به واسطه حذف واسطه ها
 • امنیت بالای معاملات به دلیل استفاده از کد های دیجیتالی بسیار پیچیده ای که در این قرارداد های هوشمند استفاده می شود .
 • فراهم کردن امکان ایجاد اپ های غیر متمرکز (DApps) مانند (ICO) ها با استفاده از این پلتفرم ها .
اولین و مهمترین پلتفرم ایجاد شده در بازار ارز های دیجیتال اتریوم می باشد که در ادامه به تعریف این پلتفرم و ویژگی های آن پرداخته شده است :

 اترویوم (ETH) : نسل دوم ارز های دیجیتال را رمز ارز اتریوم تشکیل داده که بعد از بیت کوین به بازار معرفی و با استقبال بالایی نیز مواجه شد .

اتریوم یک نوع ارز دیجیتالی رمز پایه است که در بستر شبکه بلاک چین فعالیت می کند و به کاربران این اجازه را می دهد تا تمامی قرارداد ها را به صورت دیجیتالی و در قالب قرارداد های هوشمند به کمک شبکه بلاک چین انجام دهند .

بر این اساس می توان گفت اتریوم قبل از اینکه یک ارز دیجیتال باشد یک نرم افزار قابل برنامه ریزی غیر متمرکز است که در بستر شبکه بلاک چین فعالیت کرده و امکان انجام قرارداد های هوشمند را به کاربران می دهد ، این قرارداد ها علاوه بر انتقال پول توانایی انتقال سایر دارایی های مالی را نیز به صورت غیر متمرکز و بدون نیاز به واسطه می دهد .

پلتفرم های کاربردی و مهم دیگری نیز موجود می باشند که همگی بعد از اتریوم وارد بازار شدند و امکانات متفاوتی را به کاربران ارائه می دهند که از جمله آنها می توان به نئو (NEO) ، کاردانو (ADA) ، ای او آس (EOS) و … نام برد .

3- ارز های دیجیتال مالی

ارز های دیجیتال مالی بخش بسیار بزرگی از ارز های دیجیتالی را تشکیل می دهند و به صورت پلتفرم و یا ارز های مختلف وجود دارند .

هدف از ایجاد این نوع ارز ها انجام انواع فعالیت های مالی به صورت دیجیتالی با حذف واسطه ها و کمترین هزینه ممکن می باشد .

ارز های دیجیتالی مالی انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها خدمات خاصی را به کاربران خود ارائه می دهند و با ارائه این امکانات سبب تسهیل در انجام فعالیت های مالی کاربران می شوند ، این ارز ها به 6 دسته مهم دسته بندی می شوند که عبارتند از :

 ارز های دیجیتالی پرداخت :

ارز های دیجیتالی پرداخت در واقع پلتفرم هایی هستند که هدف از ایجاد آنها انجام معاملات و تراکنش ها به صورت آنلاین و غیر متمرکز می باشد ، با انجام پرداخت ها به وسیله این پلتفرم ها از طریق کیف پول های آنها تمامی واسطه های موجود در بین دو طرف انجام معاملات از بین رفته و هزینه انجام آنها به حداقل خواهد رسید .

مهمترین پلتفرم های پرداخت عبارتند از : اومیسگو (OMG) ، ریپل (XRP) ، استلار لومنز (XLM) و ریکوئست نتورک (REQ) که هر کدام ویژگی های خاص خود را داشته و در پرداخت های مختلفی استفاده می شوند .

 ارز های دیجیتالی صرافی ها :

ارز های دیجیتالی صرافی رایج ترین ابزار برای خرید و فروش ارز های دیجیتالی محسوب می شوند و در واقع پلتفرم هایی هستند که به صورت آنلاین در بستر بلاک چین فعالیت کرده و وظیفه خرید و فروش رمز ارز های مختلف را بر عهده دارند .

این نوع پلتفرم ها در 3 دسته ارز های دیجیتالی صرافی های متمرکز ، غیر متمرکز و هم کنش پذیر تقسیم بندی می شوند که هر کدام از آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند .

 ارز های دیجیتالی سرمایه گذاری :

این نوع ارز ها نیز در بستر بلاک چین و به صورت غیر متمرکز فعالیت می کنند و هدف از ایجاد آنها تسهیل و کاهش هزینه در انجام معاملات سرمایه گذاری از طریق حذف واسطه ها و همچنین بالا بردن امنیت ارز های دیجیتال و این نوع معاملات است که مهمترین آنها پالی مث (POLY) ، ایکونومی (ICN) ، کریپتو ۲۰ (C20) می باشند .

 ارز های دیجیتال قرض و وام :

اعطای وام بدون واسطه و به صورت غیر متمرکز در بستر بلاک چین را ممکن می سازند که مهمترین آنها عبارتند از : ات لند (LEND) ، ریپیو کردیت نتورک (RCN)

 ارز های دیجیتال جذب سرمایه :

پلتفرم هایی هستند که جذب سرمایه و پول را با استفاده از شبکه بلاک چین به صورت غیر متمرکز ممکن می سازند ، مهمترین این نوع ارز ها کیک آی سی او (KICK) می باشد .

 ارز های دیجیتالی بیمه :

امکان بیمه کردن به وسیله قرارداد های هوشمند به صورت غیر حضوری در شبکه بلاک چین را فراهم می کنند ، مهمترین ارز دیجیتالی بیمه بایت بال (GBYTE) است که قرارداد های هوشمند بیمه در بستر بلاک چین را ارائه می دهد . 

لازن به ذکر است که برای تصمیم گیری در مورد نوع ارز دیجیتال انتخابی برای انجام معاملات نیاز به شناخت کامل درباره هر یک از این ارز ها و همچنین داشتن تسلط کافی بر روی انواع تحلیل ارز دیجیتال به منظور پیش بینی روند بازار آن ها و جلوگیری از انتخاب اشتباه و تحمیل زیان می باشد .

ادامه مطلب

مطالب پر بازدید